Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Partners van Netwerk GRONDig

Gezamenlijk doel van 'partnerschap' is om met elkaar de positie van grondgebonden melkveehouders te versterken EN uit te dragen waar en wanneer nodig door Netwerk GRONDig. Aangesloten organisaties houden  uiteraard de eigen identiteit en doelstellingen.
De partners ondersteunen Netwerk Grondig met een jaarlijkse donatie

VANLA - Vereniging voor Agrarische Natuur en Landschapsbeheer in Achtkarspelen


FBBF  - Vereniging Biologische Boeren Friesland
www.fbbf.nl


VEL - Vereniging Eastermar's Landsdouwe
www.eastermar.nl


H.Willig Groep,
Henri Willig is producent van Hollandse kaasspecialiteiten
www.henriwillig.com/nl


EKO Holland,
een coöperatie van ruim 180 biologische melkveehouders
www.eko-holland.nl