Netwerk GRONDig
Belangenorganisatie voor de grondgebonden en de biologische melkveehouderij

Netwerk GRONDig  de belangenorganisatie voor de grondgebonden en biologische melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!
Grondgebonden melkveehouderijen zijn de kringloopbedrijven bij uitstek. 
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte van mest. Het is circulaire bedrijfsvoering van bodem, dier en gewas in samenspraak met de leefomgeving. 

Belangrijk hierbij: koeien in de wei,  weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst.
Daar hoort een Eerlijke Melkprijs bij voor grondgebonden melk... EN: regelgeving 
die rechtvaardig is voor kringloopbedrijven.
Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in, ook in 2018!  

 

20 maart 2018: overhandiging Definitie GRONDGEBONDEN aan Kamerleden van de commissie LNV namens Netwerk GRONDig en alle organisaties die de definitie onderschrijven

en daarna overhandiging van de Definitie door prof.Jan Douwe van der Ploeg aan mevrouw Sonnema, Directeur generaal van het ministerie van LNV.

Nieuws en actualiteiten


Terug naar overzicht

07-03-2018

Resultaten toetsing ‘landbouwheffing waterschappen’

Den Haag, 6 maart. Vandaag hebben Geesje Rotgers, onderzoeksjournalist bij V-focus en Jaap Hanekamp, associate professor aan URC Middelburg de resultaten bekend gemaakt van hun onderzoek De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? De presentatie vond plaats in Perscentrum Nieuwspoort in Den Haag. Het onderzoek werd gefinancierd door Stichting Mesdag Zuivelfonds.

Aansluitend op de presentatie werd het onderzoeksrapport door vertegenwoordigers van de landbouwsector – Geert Dubben (NAV) en Harm Wiegersma (NMV) – aangeboden aan leden van de Tweede Kamer en de Unie van Waterschappen. Namens de landbouwsector waren ook LTO, DDB en Netwerk Grondig vertegenwoordigd.

Onderzoeksrapport
In december ontvouwde de Commissie Aanpassing Belastingstelsel van de Unie van waterschap haar plannen voor aanpassing van het belastingstelsel. De invoering van een extra vervuilingsheffing van rond 5.000 euro voor landbouwbedrijven maakt onderdeel uit van dit plan. Rotgers en Hanekamp hebben de onderbouwing van het nieuwe belastingplan getoetst en stuitten op een aantal tekortkomingen.

Het onderzoeksrapport De boer betaalt, maar voor welke ‘vervuiling’? is hieronder te downloaden.

 Rapport_De_boer_betaalt_maar_voor_welke_vervuiling.pdf


Terug naar overzichtNetwerk Grondig dient DEROGATIE opvatting in op ministerie.
De onderhandelingen over nieuwe derogatie (na 2018) zijn op het ministerie met de sectorpartijen van start gegaan.
Kortweg: GRONDig pleit voor:

Een nieuw fundament onder derogatie:  ‘Van BEDRIJFS- naar GRAS-derogatie’ 
Derogatie toestaan op al het grasland en verruiming voor dierlijk mestgebruik voor dit gewas van 250 naar 300 N. Positieve neveneffecten: minder kunstmest op grasland; geen gevaar voor uitspoeling door hogere mestbehoefte van gras; stimuleert en behoud areaal grasland. Ook derogatie op gras van gemengde bedrijven.