Netwerk GRONDig is de belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij. 

Word ook donateur van Netwerk GRONDig!


Grondgebonden melkveehouderij?
Dat is meer dan alleen plaatsingsruimte voor mest! 

 

Dat gaat over koeien in de wei, kringlooplandbouw, weidevogelbeheer, bodemvruchtbaarheid, een aantrekkelijk landschap, maatschappelijk gewenst, Eerlijke Melkprijs voor grondgebonden melk... EN: regelgeving die rechtvaardig is voor grondgebonden melkveehouders. 

                                                                   Daar zet Netwerk GRONDig zich voor in!  


Crew Netwerk GRONDig v.l.n.r.: Johan Koot, Nynke Boersma, Foppe Nijboer, Cock Verweij, Jacob van Emst, Gerard Stam, Hantsje Andela en Arjen Kool.
- Foto tijdens onze Fosfaatactie in Den Haag op 8 oktober 2016 waar zo'n 100 melkveehouders bij aanwezig waren. Later stemden de Kamerleden voor de motie van CU/D66 om grondgebonden melkveehouders volledig te compenseren bij de generieke korting wanneer op 1 januari 2018 de fosfaatwet in werking treedt -

Nieuws en actualiteiten

Feed

16-11-2017, 19:50

Symposium GRONDGEBONDENHEID op woensdag 29 november

Op woensdagmiddag 29 november is het slotsymposium van Comité GRAS. Die middag bespreken de leden van GRAS onder leiding van voorzitter prof. Jan Douwe van der Ploeg met elkaar de definitie en randvoorwaarden...   Meer


01-11-2017, 22:43

Uitspraak in Hoger beroep

Een flinke klap in vele gezichten. Het typeert de impact van de uitspraak gisteren door de rechter in Den Haag. Een dreun. In één klap het gevoel van rechtvaardigheid weg en financiële problemen voor in de...   Meer


16-10-2017, 23:54

Comité GRAS is samengesteld

”Brede vertegenwoordiging in GRAS om definitie GRONDGEBONDENHEID robuust te bestendigen” Belangenorganisatie Netwerk GRONDig heeft inmiddels de samenstelling van Comité GRAS rond. De comitéleden gaan...   Meer


25-09-2017, 21:04

Comité GRAS opgericht: Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen

Brede vertegenwoordiging in Comité GRAS: ”Definitie GRONDGEBONDENHEID bestendigen in balans met kringloop en samenhang leefomgeving” Melkveehouders, zuivelbedrijfsleven, provincies, maatschappelijke –en...   Meer


18-09-2017, 21:00

Uitspraak op 31 oktober

De rechter doet op 31 oktobvan het Hoger beroep van de Staat tege de melkveehouders. Deze uitspraak zal gaan of het wel of niet terecht is dat voor deze melkveehouders het Fosfaatreductieplan buiten werking is...   Meer


18-09-2017, 07:36

Hoger Beroep over fosfaatreductieplan dient in Den Haag

Vandaag maandag 18 september dient bij de Rechtbank Den Haag het Hoger Beroep van de Staat tegen de 52 melkveehouders die in mei al werden vrijgesteld van het reductieplan. Melkveehouder Frans Zanderink,...   Meer


12-09-2017, 12:18

Inzet: geen verplichting Kringloopwijzer door tekortkomingen rekenmodel en fraude

Een week of zes geleden bood Foppe Nijboer, voorzitter Netwerk Grondig, circa 600 handtekeningen van collega melkveehouders aan Henk Gommer. Vervolgens heeft Henk de stapel overgedragen aan Friesland Campina....   Meer


10-09-2017, 20:12

Grondig in gesprek met NZO over Kringloopwijzer

Op maandag 11 september gaat GRONDig in gesprek met de NZO in Amersfoort. Directe aanleiding is het weigeren door Friesland Campina van het ophalen en uitbetalen van melk bij een melkveehouder die weigerde de...   Meer


05-09-2017, 20:48

Veel donateurs door 'Lichte Toets'

Tientallen donateurs van Netwerk GRONDig hebben in augustus bij het ministerie de 'Lichte Toets' aangevraagd. Zij ervaren onevenredig nadeel van het Fosfaatreductieplan. Zij zijn grondgebonden gegroeid en...   Meer


16-08-2017, 22:27

Donateurs GRONDig winnen Kort geding tegen Reductieplan

Vanmorgen werd de uitspraak van de Voorzieningenrechter in Den Haag bekend: voor grondgebonden en biologische melkveehouders die voor de peildatum onomkeerbare investeringen hebben gedaan, is het...   Meer


Ouder >>